Sări la continut | Sări la navigare

Unelte personale

Locația curentă: Acasă / Informații utile / Legislație în vigoare

Legislație în vigoare

Legislație în vigoare
Acte normative în vigoare
Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 25 din 30 ianuarie 2012
privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/950 din 20 decembrie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541 din 31 mai 2011
privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Hotărârea Guvernului nr. 1389 din 28 decembrie 2010
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012
Ordin ministrului sănătății nr. 39 din 16 ianuarie 2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalulu